افت 17 دلاری سنگ آهن در ماه سپتامبر

سنگ آهن در آخرین روز کاری سپتامبر کاهنده بود و نهایتا بیشترین افت قیمت ماهانه در 16 ماه بازپسین در سپتامبر ثبت شده است.

به گزارش فولاد ایران، از یکشنبه تعطیلات رسمی یک هفته ای چین ابتدا شده از این جهت جمعه ماضی سنگ آهن سرگی 62 درصد استرالیا 1.25 دلار افت داشته 61 دلار هر بدن سی اف آر ثبت شد. فعالیت بازار  نزدیک  متوقف بود. موجودی سنگ آهن بنادر چین 1.83 میلیون تن بالاتر رفته به اوج 133.57 میلیون تن واصله است.

در مجموع بها سنگ آهن در سپتامبر 17 دلار افت داشته و قیمت قرارداد ژانویه در بورس دالیان نیز کاهش 18 دلاری داشته است. درخواست تحت تاثیر برنامه تفریق تولید زمستانی کارخانه ها پیمان گرفته است. افت بها های سنگ آهن در سپتامبر خیلی شدید و تند بوده و اگر در اکتبر پیوستگی یابد  حتما آرام تر خواهد بود.

قیمت پیمان نامه میلگرد در بورس شانگهای  و بیلت در بازار درونی چین نیز در سپتامبر 34 دلار هر بدن افت بها ماهانه داشته است.

همچون قبل بازار نگران افزایش عرضه سنگ آهن و افت تقاضای چین است. در هر حال 1 الی 8 اکتبر بازار چین در تعطیلات خواهد بود و روزهای آتی فعالیتی نخواهد داشت.


خبرگزاری آهن نت

منبع خبر : پایگاه خبری فولاد ایران