نرخ فلزات پایه در بورس آمریکای شمالی

قیمت صبح امروز فلزات پایه بالاتر رفته است ، در حالی که مس با تغییر اساسی قیمت ،  6900 دلار برای هر تن فروخته شد . قیمت مس پس از بازگشت سرمایه گذاران چینی از تعطیلات هفته طلایی (2 تا 8 اکتبر)، پس از بازگشت سرمایه گذاران چینی، افزایش یافته است .