افزایش قیمت آهن برزیل

تاثیر حجم تقاضای بازار آهن در هفته گذشته باعث افزایش قیمت سنگ آهن در روز جمعه (دیروز) به بیشتر از 62 دلار به ازای هر تن در بازار چین ، گردید .  اما کاهش تولید در کارخانجات مناطق شمالی چین ، همچنان موجب افزایش تقاضا گردیده است ، تولید کنندگان برزیلی سنگ آهن Carajás   در نظر دارند که  قیمت محصولات خود را 35 درصد افزایش دهند . ( Carajás بزرگترین معدن سنگ آهن در جهان واقع در برزیل است )


منبع : آهن نت