فولاد آریا ذوب

فولاد آریا ذوب قیمت میلگرد خود را امروز ثابت اعلام کرده است.

منبع:آهن نت