فولاد شمس

فولاد شمس قیمت میلگرد خود را امروز ثابت اعلام کرد .

منبع:آهن نت