فولاد شاهرود

فولاد شاهرود قیمت میلگرد خود را امروز ثابت اعلام کرد .

منبع:آهن نت