فولاد شاهرود

کاهش قیمت میلگرد فولاد شاهرود در کارخانه

منبع:آهن نت