فولاد کویر کاشان

فولاد کویر کاشان قیمت میلگرد خود را امروز ثابت اعلام کرد .

منبع:آهن نت