حسن رود

فولاد حسن رود قیمت میلگرد خود را امروز ثابت اعلام کرده است 

منبع:آهن نت