فولاد شمس

کاهش قیمت میلگرد فولاد شمس در کارخانه

منبع:آهن نت