خبر های فوری

صفحه 49

23 تیر 1397

تلاش CIS جهت افزایش قیمت فولاد

قیمت ورق پیشنهادی بالایی از جانب تولید کنندگان آهن آلات روسیه در بازار صادراتی کلاف گرم و کلاف سرد کشورهای مستقل مشترک المنافع شنیده شده است. قیمت های پیشنهادی بالایی از جانب تولید کنندگان روسیه در بازار صادراتی کلاف گرم و کلاف سرد کشورهای مستقل مشترک المنافع شنیده شده است. به دلیل قیمت های پایین تر در مناطق کلیدی و کاهش قیمت ورق گرم صادراتی چین، بازار آماده پذیرش این قیمت های بالاتر نبود.در نتیجه ارزیابی هفتگی قیمت متال بولتن برای قیمت ورق گرم صادراتی بازار آهن آلات CIS این محصول بدون تغییر در ...

بیشتر بخوانید


21 تیر 1397

قیمت های پیشنهادی ورق در بازار صادراتی

در روز ۹ ژوئیه، شاخص فوب متال بولتن برای قیمت ورق گرم چین در قیمت ۵۷۹٫۱۷ دلار در هر تن فوب بود که نسبت به ۲۹ ژوئن که ۵۹۱٫۴۶ دلار در هر تن فوب بوده است؛ کاهش یافته است. ارزیابی هفتگی قیمت متال بولتن برای کلاف سرد صادراتی CIS از ۶۲۰ تا ۶۲۵ دلار در هر تن هفته گذشته به ۶۲۵ تا ۶۳۵ دلار در هر تن فوب دریای سیاه افزایش یافته است.آخرین پیشنهادات از تامین کنندگان آهن آلات روسیه در حدود ۶۳۵ دلار برای هر تن فوب دریای سیاه در ترکیه بود. در همین حال، آخرین رزروهایی که از کلاف سرد در اوکراین آغاز شد،...

بیشتر بخوانید


21 تیر 1397

عملکرد کارخانجات منطقه CIS

قیمت ورق پیشنهادی بالایی از جانب تولید کنندگان آهن آلات روسیه در بازار صادراتی کلاف گرم و کلاف سرد کشورهای مستقل مشترک المنافع شنیده شده است. قیمت های پیشنهادی بالایی از جانب تولید کنندگان روسیه در بازار صادراتی کلاف گرم و کلاف سرد کشورهای مستقل مشترک المنافع شنیده شده است. به دلیل قیمت های پایین تر در مناطق کلیدی و کاهش قیمت ورق گرم صادراتی چین، بازار آماده پذیرش این قیمت های بالاتر نبود.در نتیجه ارزیابی هفتگی قیمت متال بولتن برای قیمت ورق گرم صادراتی بازار آهن آلات CIS این محصول بدون تغییر در ...

بیشتر بخوانید


20 تیر 1397

عرضه ورق بورس کالا

شرکت فولاد مبارکه اصفهان در روز گذشته ۶۰۰۶۰ تن ورق گرم B با قیمت ورق پایه ۲۴,۳۱۵ ریال (۴ درصد بالاتر از پایه قبلی) به ازای هر کیلو در بورس کالا عرضه کرد، که در نهایت با توجه به فزونی تقاضا بر عرضه و شکل گیری رقابت این محصول با میانگین قیمت ۲۹,۶۷۶ ریال به ازای هر کیلو (۲۲٫۰۵ درصد بالاتر از قیمت پایه) معامله گردید.همچنین این شرکت ۴۰۲۶۰ تن ورق گرم C با قیمت پایه ۲۵,۸۵۴ ریال ( ۱۱٫۹۸درصد بالاتر از پایه قبلی) به ازای هر کیلو در بورس کالا عرضه کرد که پس از شکل گیری رقابت این محصول در سقف قیمت ۲۸,۴۳۹ ری...

بیشتر بخوانید


20 تیر 1397

ثبات قیمت ورق فولادی

قیمت ورق فولادی در بازار داخلی و صادراتی کشور ترکیه در هفته جاری به طور چشمگیری ثابت باقی مانده است. این در حالی است که قیمت این محصولات در بازار وارداتی کشور ترکیه برخلاف کاهش میزان تقاضا در فصل تابستان روند صعودی داشته است. تولیدکنندگان ورق فولادی در کشور ترکیه پیشنهادات فروش در ماه سپتامبر را پذیرفته اند و اکثر محموله های رزرو برای ماه جاری را تکمیل کرده اند. قیمت ورق سیاه در بازار داخلی کشور ترکیه به میزان ۶۲۵-۶۱۵ دلار به ازای هر تن گزارش شده است و این نرخ برای محموله های پایان سپتامبر به می...

بیشتر بخوانید


19 تیر 1397

المان های اصلی روند آتی بازار فولاد

۱) روند آتی نرخ دلار بازار ثانویه۲) نحوه و حجم عرضه فولادسازان بزرگ در بازار داخلی و بنا بر چارچوبی که دولت طی دستورالعمل اخیر برای آنها تعیین نموده است، دارد.درصورت تحقق پیش بینی ها مبنی بر ادامه کاهش نرخ دلار بازار آزاد متاثر از بازار ثانویه ارز و در صورت عمل به الزام افزایش عرضه های داخلی فولادسازان بزرگ؛ بدون شک در بلند مدت؛ شاهد ادامه روند نزولی بازار فولاد به خصوص در حوزه مقاطع طویل فولادی و قیمت پروفیل قوطی و میلگرد و سایر محصولات خواهیم بود.میزان این کاهش قیمت در صورتی که در بدترین حالت ...

بیشتر بخوانید