خبر های فوری

صفحه 43

18 مهر 1397

بازار فولاد در راه دلار پیش خواهد رفت

گر دقت کرده باشید در موج دوم افزایش قیمت ارز، بازار فولاد به هیچ وجه با این موج افزایشی همراهی نکرد و شاهد روند متفاوت قیمت محصولات فولادی اعم از قیمت میلگرد و تیرآهن بودیم.به عبارت ساده تر فولاد با افزایش قیمت دلار گران نشد که اکنون توقع موج کاهشی شدید داشته باشیم.به نظر می رسد نوسان قیمت مقاطع در بازار آزاد بین ۴۲۰۰ الی ۴۵۰۰ منطقی باشد.به عبارتی ۵۰ سنت برحسب نرخ دلار نیما.منبع : آهن نت

بیشتر بخوانید


18 مهر 1397

خلاصه وضعیت بازار فولاد در روز گذشته

همزمان با کاهش شدید قیمت سکه و ارز ، اعلامی قیمت بسیاری از کارخانجات میلگرد در حال تقرب به کانال ۴۵۰۰ تومان است. اخبار حکایت از آزاد شدن ردیف های اولین محموله های فروخته شده با قیمت رقابتی ( شامل سبد های تیرآهن و میلگرد ) ذوبی دارد. در حقیقت روز گذشته بازار مقاطع فولادی پس از دو روز آرامش و  ثبات نسبی شاهد کاهش  قیمت های اعلامی بود به طوری که میانگین قیمت میلگرد آجدار با حدود دو درصد کاهش به ۴۸۶۰ تومان در هر کیلو رسید. با توجه به کاهش نوسان ها در بازار ارز و موج ریزش قیمتی در این بازار...

بیشتر بخوانید


18 مهر 1397

بازار جهانی بيلت

به واسطه بازار ضعيف محصولات نهايی فولادی و ذخاير كافی در انبارها، بهای بيلت در مناطق مختلف با كاهش مواجه شد. كم رونقی در بازار فولاد باعث شد قيمت ميلگرد در تركيه، CIS  خاور ميانه و آسيا با ۵ تا ۱۰ دلار كاهش همراه شود. در شرايط افت تقاضا در بازارهای بيلت، شرق آسيا در محاصره صادر كنننده های داخلی اين منطقه در كنار تركيه ، CIS و خاور ميانه قرار داشت.شرايط بازار شرق آسيا با تداوم كاهش ارزش پول كشورهای اين منطقه و كم شدن قيمت محصولات نهايی رو به افول گذاشت و تقاضای واردات بيلت كاهش يافت. در روز ...

بیشتر بخوانید


18 مهر 1397

ورق سیاه تركيه در بازار ايتاليا

وليد كننده های كلاف گرم در ايتاليا تحت فشار قيمت های پايين واردات به خصوص از سوی فولاد سازهای تركيه قرار دارند. قیمت ورق سیاه تركيه در پايين ترين سطح نسبت به كشور های ديگر به بازار ايتاليا عرضه می شود. آخرين رزروهای ورق سیاه تركيه و هند به بازار ايتاليا ۵۲۰ تا ۵۳۰ يورو CFR يورو بوده است. اين در حالی است كه در هفته جاری پيشنهادهای فروش ترک ها به ۵۰۰ تا ۵۰۵ يورو CFR تحويل نوامبر كاهش يافته است.به دليل قيمت های پايين واردات، مصرف كننده های كلاف گرم در تركيه توليدكننده های داخلی را مجبور به كاهش قيم...

بیشتر بخوانید


18 مهر 1397

اسلب صادراتی برزيل

كاهش تقاضا در آمريكا برزيلی ها را به بازار اروپا و آسيا سوق داده است. اين امر باعث كاهش بيشتر شاخص اسلب صادراتی برزيل در هفته منتهی به ۲۸ سپتامبر شد. در ارزيابی ۲۸ سپتامبر متال بولتن شاخص اسلب صادراتی برزيل به ۵۰۰ تا ۵۱۰ دلار FOB رسيد كه نسبت به ۵۰۰ تا ۵۳۰ دلار يک هفته قبل كاهش يافت.برزيلی ها تلاش كردند قيمت های فروش خود را در حد ۵۰۰ دلار نگه دارند اما پس از اتمام ارزيابی ها گزارشی مبنی بر انجام يک معامله به قيمت ۴۸۵ دلار FOB به يكی از خريداران در شرق آسيا دريافت شد. پيشنهادهای خريداران اسلب برز...

بیشتر بخوانید


18 مهر 1397

قیمت ورق سیاه در بازار تركيه

توليد كننده های تركيه در هفته منتهی به ۲۸ سپتامبر قیمت ورق سیاه تحويل ماه نوامبر را در بازار داخلی ۵۶۵ تا ۵۷۰ دلار EXW پيشنهاد می دهند كه نسبت به ۵۷۰ تا ۵۸۰ دلار در يك هفته قبل كاهش يافته است. معاملات ورق سیاه تركيه در محدوده ۵۶۰ تا ۵۶۵ دلار گزارش شده است. در بازار واردات اوكراينی ها ۵۵۰ دلار و روس ها ۵۵۵ دلار CFR به بازار تركيه پيشنهاد می دهند. با اين كه تركيه در هفته گذشته تعرفه واردات بر محصولات فولادی وضع كرد به دليل كمبود عرضه در بازار چندان تأثيری بر واردات ورق سیاه به اين كشور نداشته است....

بیشتر بخوانید