خبر های فوری

صفحه 56

9 آبان 1396

فولادآناهیتا

فولادآناهیتا قیمت میلگرد خود را امروز ثابت اعلام کرده است .منبع:آهن نت

بیشتر بخوانید


9 آبان 1396

فولاد قزوین

فولاد قزوین قیمت میلگرد خود را امروز ثابت اعلام کرده است .منبع:آهن نت

بیشتر بخوانید


9 آبان 1396

فولاد پرشین در بنگاه تهران

افت قیمت فولاد پرشین در بنگاه های تهرانمنبع: آهن نت

بیشتر بخوانید


9 آبان 1396

ثبات تقریبی قیمت تیرآهن در انبار آهن تهران

ثبات تقریبی قیمت تیرآهن در انبار آهن تهرانمنبع: آهن نت

بیشتر بخوانید


9 آبان 1396

فولاد ابهر

فولاد ابهر قیمت میلگرد خود را ثابت اعلام کرد.منبع: آهن نت

بیشتر بخوانید


9 آبان 1396

فولاد کویر کاشان

فولاد کویر کاشان قیمت میلگرد شاخه ای و کلافی خود را ثابت اعلام کرد.منبع: آهن نت

بیشتر بخوانید