45635

در هفته ی که گذشت شاهد نوساناتی در شاخص بورس و در پی آن شاهد افزایش دلار هم بودیم. این تغییرات تاثیر مستقیمی بر بازار فولاد و معاملاتها داشت، به طوری که دلار شنبه، اول هفته 35.100 تومان بوده ولی در روزای پایانی با افزایش قیمت به واحد 35.210 تومان رسیده که یک روند افزایشی را در طی هفته تجربه کرده است.
و اما بازار فولاد!! بازار در این هفته، دستخوش تغییرات همچون افزایش، کاهش و حتی ثبات قیمت بوده. بطور مثال:
میلگرد ابهر با50 تومان افزایش، پرشین با 70 افزایش و نیشابور هم با 50 تومان کاهش
ورق فولاد مبارکه، با 200 تومان افزایش
تیرآهن با 300 افزایش
پروفیل با 200 تومان افزایش
و در آخر نبشی با افزایش و ناودانی هر دو با 100 تومان افزایش هفته را سپری کردند.