اخبار و اطلاعیه ها

صفحه 11

پیشرفت ۹۴ درصدی فولادسازی سفیددشت

پیشرفت فیزیکی واحد فولادسازی سفیددشت چهارمحال و بختیاری به بیش از ۹۴ درصد رسید و این مجموعه در آستانه راه اندازی اولیه قرار گرفت. پیش بینی می شود با توجه به پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۴ درصدی پروژه فولادسازی، نخستین قوس این پروژه، تا هفته نخست بهمن ماه سال جار...

بیشتر...
دوگانگی رونق و رکود رینگ فولاد

 باعث شد تا اغلب معاملات شمش فولاد در بازار فیزیکی بورسکالای ایران در نرخی نزدیک به قیمت پایه انجام شود. اصلاح قیمت فروش شمش فولاد در بازار فیزیکی بورسکالای ایران بهسرعت بر روند معاملات مقاطع طویل فولادی در بازار آزاد نیز اثرگذار شد و از حجم معاملات ...

بیشتر...
 چین و بازار سنگ‌آهن

این برنامهریز دولتی همچنین خبر داد: با توجه به اینکه مبانی عرضه و تقاضا در بازار سنگآهن بهطور کلی ثابت است، افزایش سریع قیمتها بهوضوح در حد حدس و گمان است. وی همچنین از سرکوب قاطعانه فعالیتهای غیرقانونی مانند افزایش قیمتها و سفتهبازی برای اطمینان از عملکر...

بیشتر...
کاهش تولید کارخانجات فولاد به دلیل کمبود گاز

 سیف الله امیری، درباره آخرین وضعیت تولید فولاد و زنجیره محصولات این صنعت در کشور، اظهار داشت: کارخانجات تولید کننده فولاد با مشکل تامین سوخت مواجه هستند و در حال حاضر بسیاری از کارخانجات تولیدی در این بخش به علت کمبود گاز، نیمه تعطیل شده اند.* معضل ...

بیشتر...
قیمت سنگ‌‌‌آهن، زغال و قراضه

 خرید زغالسنگ چین از استرالیا رسمی شد و این موضوع، زمینه رشد بهای این محصول فوب استرالیا را فراهم کرد. به گفته یک تاجر چینی در روز ششم ژانویه خرید زغال حرارتی به میزان چهار کشتی برای تحویل ظرف روزهای ۲۱ تا ۳۱ ژانویه قطعی شد. این معامله نشانهای قوی از...

بیشتر...
تولید فولاد خام با استفاده از ضایعات فلزی داخلی

به نقل از ایراسین، رئیس امور پسماند شرکت فولاد مبارکه گفت: به دلیل مستهلک شدن و پایان عمر مفید انواع تجهیزات، قطعات و سازههای مختلف آهنی در شرکت و عدم امکان بهکارگیری این متریال در بخشهای مربوطه، همواره بخش قابلتوجهی از انواع ضایعات آهنی از نواحی مختلف به...

بیشتر...
رشد ۱۶ درصدی مصرف فولاد در کشور

از وزارت صنعت، معدن و تجارت، از ابتدای امسال تا پایان آبان بیش از ۷۴ میلیون تن از انواع اقلام فولادی در کشور تولید شده است که از این میزان ۹ میلیون و ۳۹۹ هزار تن صادر و باقی (افزون بر ۶۶ میلیون تن) صرف مصارف داخلی شده است.بر این اساس مصرف ظاهری فولاد کشور...

بیشتر...
 فولاد چین در ‌۲۰۲۲

صنعت فولاد چین، سال۲۰۲۲ با روند نزولی فراگیری روبهرو بود. مصرف و تولید فولادخام کاهش یافت و قیمتها نیز در کل نزولی بودند. به گزارش فولاد ایران، تولید فولادخام در سالگذشته حدود ۲۴میلیونتن کاهش یافت؛ درحالیکه واردات نیز حدود ۴میلیونتن افت داشت که به دلیل مص...

بیشتر...
مصرف داخلی ۸۸ درصد تولید فولاد

 بر اساس آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه بالغ بر ۷۴ میلیون تن از انواع اقلام فولادی در کشور تولید شده است که از این میزان ۹ میلیون و ۳۹۹ هزار تن صادر و باقی(بالغ بر ۶۶ میلیون تن) صرف مصارف داخلی شده است. بر ا...

بیشتر...
کاهش 21 درصدی مصرف آب در نورد گرم

امین صالحی با اشاره به اهمیت و نقش آب در فرایند نورد تختال و تولید کلاف گرم گفت: با اجرای پروژه ارتقا و بهینهسازی کلکتورهای پوستهزدای خط نورد گرم، علاوه بر ارتقای کیفیت سطحی محصولات گرم و سرد، با طراحی مناسب کلکتور و بهکارگیری نازلهای نسل جدید، مصرف آب در...

بیشتر...